css big css small

Gegevensbeschermingsverklaring:

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zg. “cookies”, tekstbestanden, die op Uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door U mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt in de regel getransfereerd naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonymisering op deze Website wordt Uw IP-adres echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren verkort. Slechts bij uitzondering wordt het hele IP-adres naar een server van Google in de USA getransfereerd  en aldaar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website  zal Google deze informatie gebruiken om Uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen betreffende de website-activiteiten op te maken en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden diensten te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door Uw browser getransfereerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt middels een passende instelling van Uw browser-software verhinderen, dat de cookies worden opgeslagen; wij willen U er echter op wijzen, dat U in dit geval eventueel niet in volle omvang gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. Daarenboven kunt U de overdracht van de door de cookie gegenereerde gegevens (incl. Uw IP-adres) met betrekking tot Uw gebruik van de website aan Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.   Bron: Gegevensbeschermingsverklaring Google Analytics